Iris Hantverk

I slutet av 1800-talet startade synskaderörelsen ett litet borstbinderi i Stockholm. Det blev en lyckad rörelse som finns kvar än idag.

Synskaderörelsens företagsverksamhet är nu inne på sitt tredje århundrade. Iris Hantverk som började som ett sätt att skapa arbetstillfällen för synskadade har blivit en stor koncern som utvecklar produkter och tjänster till nytta för såväl synskadade som andra.